Velkommen

Kvaliteten af de spørgsmål der stilles, bestemmer hvor langt I når!

Facilitatorerne.dk tilbyder professionelle og erfarne facilitatorer, der kan understøtte jeres kommende arrangement, så I får et endnu større udbytte. Vores motto er:

Moving Minds – Moving People

Kernen i vores ydelse er en god forventningsafklaring, som vi tager udgangspunkt i på selve dagen. Der vil i samråd med jer løbende blive justeret i programmet, så vi følger den energi, som skal bringe jer sikkert i mål.

Vi faciliterer de fleste typer møder og events. Eksempler: Medarbejdertrivsel/tilfredsheds- workshops, Samarbejdsworkshops, High Performance processer, Kreative processer, Konfliktløsning, mm.

I netværket er vi godt over 40 konsulenter, så det er altid muligt at finde en dygtig facilitator, der passer til netop jeres opgave.

Facilitering er et af de stærkeste værktøjer til katalysering af forandringer med maksimal involvering og ejerskab. En af fordelene ved metoden er, at den kan gøres meget let, sjov og underholdende, samtidig med at der er en god hastighed hen i mod løsningerne.

Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker.

Facilitatoren er en slags mødeleder eller ordstyrer, der bistår gruppen ved at styre formen på deltagernes samtale og interaktion snarere end indholdet. Facilitatoren guider gruppen fremad ved at fremsætte anmodninger og vejledende spørgsmål, som deltagerne accepterer at følge — i den udstrækning, de respekterer facilitator. Dette kan ses i kontrast til den større indholdsstyring af møder og grupper, som en leder ofte anvender sig af.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi